Møder

Som ny gildebror bør du deltage i nedenstående to møder hver måned (sommerferieperioden undtaget).

1) 1 gang hver måned (juli undtaget) afholdes der et møde for alle gildebrødre.
2) 1 gang hver måned - efter aftale - afholder hver gruppe et møde, som foregår hjemme hos den enkelte gildebror.

Der ud over er der en del andre aktiviteter, som du som gildebror kan deltage i.
Det er aktiviteter arrangeret af 7. Gilde, samt aktiviteter på tværs af gilderne.
Men det kan komme efterhånden, som du synes og har lyst.

Afmeldepligt
Der betales et kontingent på kr. 100,- pr. måned.

Ved hvert gildemøde (type 1) sætter man sin underskrift på den indbydelse, som kansleren har lagt frem, som tegn på sin deltagelse.