Kontingent

 
er på kr. 100,- pr. måned (12 måneder).
Kontingentet går til Stads- og landsgildet.