Gildeposten

Udgives af Aalborg Stadsgilde 8 gange om året.
Hvert gilde bidrager med omtale af deres aktiviteter.
Gildeposten er elektronisk og kan læses på Stadsgildets hjemmeside.