Velkommen til 7. Gildes informationsside for nye gildebrødre

Denne side er lavet, for at du som mulig ny gildebror kan få så mange informationer som muligt om, hvad det indebærer at være gildebror.

7. Gilde er et af Gilderne under Aalborg Stadsgilde.
Vi er et rent mandsgilde med omkring 16 gildebrødre fordelt i 3 grupper.
I 7. Gilde deltager man straks i alle former for møder og aktiviteter.

Vi håber, at informationerne gør, at du får lyst til at blive gildebror hos os.
Du er altid velkommen til at kontakte en fra gildeledelsen.

Det vil være en god begyndelse først at læse "Hvad er Sct. Georgs Gilderne", da du så får et godt grundlag for at forstå begreberne  på de øvrige hjemmesider.

 

Gilde (iflg. Wikipedia)
Gilde er betegnelsen for de i vikingtiden og middelalderen kendte foreninger eller broderskaber, i hvilke bønderne eller byernes borgere sluttede sig sammen. De tjente som en social forsikring.
Gilderne sættes i forbindelse med de sammenkomster - drikkelag - som fandt sted i oldtiden.
Ordet "gilde" kommer af oldnordisk gildi (= betaling, afgift, drikkelag, broderskab), der også har givet ophav til ordet "gæld".