Aktiviteter

1.2 Arbejdsopgaver ved arrangement af Gildehal
1.3 Arbejdsopgaver ved arrangement af Gildemøde
1.4 Arbejdsopgaver ved arrangement af Friluftsgildemøde

1.8 Salg af andele 2019 - fordeling af besøg

Indbydelser til stadsgildets møder skal findes på
stadsgildets hjemmeside
 

2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2020                  
17/12-2019 Indbydelse til julemøde 4. gruppe  
28/11-2019 Fredslyset 10. gilde  
19/11-2019 Indbydelse til gildemøde 3. gruppe  
24/10-2019 Andespil Andespilsudvalget
+ 12. gilde
Diverse dokumenter vedr. andespil
15/10-2019 Indbydelse til gildehal 1. gruppe Sammen med 2. gilde
24/9-2019 Indbydelse til gildemøde 3. gruppe  
12/8-2019 Buderup Ødekirke 12. gilde 4. gruppe planlægger fællesspisning for 7. gilde
14/7-2019 Vesterhavsmarch Alle  
18/6-2019 Indbydelse til porsefrokost 1. gruppe  
11/6-2019 Fælles sommerfest   Alle gilder
22/5-2019 Indbydelse til gildemøde 3. gruppe Sammen med 1. gilde
25/4-2019 Indbydelse til gildehal 3. gruppe Sammen med 5. gilde
19/3-2019 Indbydelse til rafling og gildeting
Dagsorden til gildeting
1. gruppe Beretning, Referat, Regnskab 2018, Budget 2019
rafleskema, rafleresultater
14/2-2019 Gildemøde 3. gruppe sammen med 12. gilde
4/2-2019 Indbydelse til Fælles gildemøde 11. gilde  
31/1-2019 Åben sangerlaugsaften Sangerlauget  
16/1-2019 Indbydelse til gildehal 4. gruppe Sammen med 1. og 5. gilde
12/1-2019 Indbydelse til nytårskur 2. gilde  

Der er ikke flere aktiviteter i 2019