Gildeborgen

Gildeborgen er bygget i år 1900 af fabrikant Julius Rodskjær til ham selv og hans familie, hustru og 2 døtre. Det var en – for den tid – herskabelig villa, som fra bygherrens side var et udtryk for en vis position, i det daværende aalborgensiske samfundsliv. Han kaldte sin villa for NOVA, som på latin betyder NY, vel et udtryk for, at han er den første der bygger villa så langt udenfor Aalborgs daværende bygrænse.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at alle villaerne i Hasseris langt op i tiden ikke havde husnumre, men udelukkende blev benævnt ved deres navn

Vejen til eget hus
Tanken, om at Sct.Georgs Gildet i Aalborg skulle have eget hus, opstod på Gildets fødselsdagsfest den 16.juli 1940 (gildets fødselsdag blev indtil 1960 fejret denne dato), hvor man oprettede den såkaldte Gildefond, hvis formål det var, ved tilvejebringelse af egne midler, at købe eget hus.

1953 blev et mærke år for Aalborg-gilderne – efter nogle forgæves forsøg og megen snak frem og tilbage lykkedes det omsider at købe vort eget hus.

Vi kan ikke andet end hylde de gildebrødre, som i 1953 havde mod og initiativ til at gennemføre købet af Gildeborgen – så vi der er fulgt efter, har kunnet nyde godt heraf.

Huset er ligeledes en perfekt ramme om mange gildebrødres private selskabeligheder i hyggelige omgivelser