Velkommen til 7. Sct. Georgs Gilde
 

Vi er en gruppe gildebrødre, som har det til fælles, at vi alle har en varig interesse indenfor spejder-, FDF og gildesagen.
7. Gilde er et mandsgilde.

Vores formål kort beskrevet er, at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst medborger efter de samme grundprincipper, som i spejderbevægelsen.
Vi anser det for vores opgave at vise, at spejderidealerne er almengyldige, og at en videre udbredelse af dem vil være til gavn for hele samfundet.

Er dette noget du har lyst til at være med i, så håber vi, at du vil kontakte os.

Du er meget velkommen til at deltage i vore møder et stykke tid, således at du virkelig kan danne dig et indtryk af, hvad Sct. Georgs Gilderne egentlig står for.

kan du finde Sct. Georgs Gilderne i Aalborg (klik på facebook)

Ny gildebror

Vi har indledt et samarbejde med 1. og 5. gilde.
Derfor kan du finde vore fælles aktiviteter på
1-5-7 Fælles
Andre informationer ajourføres stadig på denne hjemmeside.

Her kan du finde nyttige informationer for en ny gildebror